Kategoria przeznaczona dla nauczycieli uczących w klasie 1a  która powstała we wrześniu 2020r.