Kategoria dla nauczycieli uczących w klasie 1ce, która powstała we wrześniu 2020